jesteś tu: Kontakt

Kontakt

NEEL Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa

NIP 521-03-30-812
KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

tel.: (+48 22) 649 56 30, 648 41 30
e-mail:

 

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: