O firmie NEEL

Firma została założona w 1993 roku przez grupę byłych pracowników Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa (obecnie Instytut Kolejnictwa) w Warszawie.

W latach 1993-2012 podstawowym zakresem działania jest projektowanie rozwiązań oraz wytwarzanie systemów automatyki mikroprocesorowej dla potrzeb zasilania trakcji elektrycznej 3kV (kolej) oraz 600V prądu stałego (tramwaje). Są to urządzenia stanowiące wyposażenie podstacji trakcyjnych najnowszej generacji, zbudowanych na zasadzie tzw. „inteligencji rozproszonej” z wykorzystaniem magistrali informatycznych typu CAN-BUS. System NEEL pracuje w 54 najnowocześniejszych podstacjach trakcyjnych PKP oraz w kilku podstacjach tramwajowych. 

Ponad 140 kabin sekcyjnych PKP i przeszło 100 podstacji trakcyjnych PKP wyposażonych zostało w latach 1993-2010 w opracowany i produkowany przez nas system tzw. uzależnień elektronicznych typu EUU, który zastąpił wcześniej używane urządzenia centralkowe.

W latach 1997-2006 został opracowany i w kolejnych wersjach instalowany na stacjach postojowych PKP (Przemyśl-Bakończyce, Szczecin-Zaleskie Łęgi, Częstochowa, Warszawa-Grochów) system kontroli ogrzewania i klimatyzacji wagonów osobowych typu MSOW, pozwalający na sprawdzenie systemów ogrzewania i klimatyzacji, pomiary prądów ogrzewania, lokalizację usterek, jak również wstępne podgrzanie lub wychłodzenie składu wagonów oczekujących na przyjazd i podłączenie lokomotywy.

W efekcie prowadzonych w okresie ostatnich 18 lat prac badawczo-rozwojowch, opracowano i wdrożono do produkcji urządzenia stanowiące absolutną nowość w skali światowej – urządzenia ochrony zwierząt przy torze kolejowym typu UOZ-1. Urządzenia te po raz pierwszy zostały zainstalowane na zmodernizowanym w latach 2003-2004 odcinku linii E20 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim i Siedlcami. Kolejne instalacje to linia E65 Warszawa – Gdańsk (obszar LCS Nasielsk, LCS Działdowo, LCS Iława oraz LCS Malbork) oraz linia E30 (obszar LCS Bolesławiec i LCS Węgliniec). W listopadzie 2012 roku system UOZ-1 został zainstalowany i uruchomiony na dwóch odcinkach kolei rosyjskich RŻD,  Moskwa – Petersburg oraz Petersburg – Helsinki.

Posiadamy zatwierdzony przez organizację ISOQAR System Zarządzania Jakością, obecnie zgodny z normą ISO 9001. 

W 2016 roku Firma NEEL została sygnatariuszem Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym Urzędu Transportu Kolejowego.

NAGRODA ERNESTA MALINOWSKIEGO

Najbardziej cenioną nagrodą w branży kolejowej jest nagroda im. Ernesta Malinowskiego na najciekawszy wyrób i innowację techniczną stosowaną w kolejnictwie.

Podczas Międzynarodowych Targów TRAKO 2009 firma NEEL z Warszawy otrzymała tę prestiżową nagrodę za Urządzenia Ochrony Zwierząt UOZ-1 dla linii kolejowych o dużych prędkościach ruchu pociągów. Urządzenia UOZ-1 są nowatorskim rozwiązaniem dotyczącym ochrony średnich i dużych zwierząt przed nadjeżdżającym pociągiem. Cykl badań prowadzonych przez zespół naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) potwierdził skuteczność urządzeń. Koszt wyposażenia linii kolejowej w Urządzenia Ochrony Zwierząt jest wielokrotnie niższy niż budowanie przejść dla zwierząt i grodzenie tras. Rozwiązaniem tym interesują się zarządy kolei z całej Europy. 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: