jesteś tu: O firmie > Wizja i misja

WIZJA

NEEL jako preferowany w kraju i za granicą dostawca urządzeń ochrony zwierząt oraz innowacyjnych rozwiązań zapewniających komunikację pomiędzy światem techniki i środowiska naturalnego.

Lokalny rynek coraz bardziej zaciera się na tle ogromnych wpływów działających globalnie graczy. W dzisiejszym świecie firmy muszą rywalizować z międzynarodowymi koncernami, dlatego w naszej strategii już dziś uwzględniamy zmiany w światowych trendach.

Od początku istnienia unikalnym dla firmy było powiązanie techniki ze środowiskiem. W dobie zjednoczonej Europy stawiającej na zrównoważony rozwój takie podejście nabiera szczególnego znaczenia.

 

MISJA

Naszą misją jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, pogłębiających więzi człowieka z naturą i zaspokajających jego potrzeby komunikacyjne we wszystkich wymiarach.

Mimo iż nazwa NEEL ma źródło w wyrażeniu „New Electronics”, winna obecnie być rozumiana jako „New Electronics for New Ecology”. NEEL dostarcza systemy zapewniające bezpieczeństwo ludzi i zwierząt w świecie nieustannie przekształcanym postępem technicznym i cywilizacyjnym, zapewniając tym samym harmonię człowieka z przyrodą.

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: