jesteś tu: Wydarzenia > Konferencja ATM

Konferencja „Animal Training Methods”

W dniach 15-17 listopada 2019 odbyła się konferencja z cyklu „Animal Training Methods” organizowana przez Ethoplanet, mająca na celu wymianę informacji dotyczących metod szkolenia zwierząt, zarówno domowych (przede wszystkim psów) i użytkowych (np. alpak), jak i dzikich zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych, ośrodkach rehabilitacji itp.

Zapobieganie wypadkom z udziałem dzikich zwierząt, którym to tematem zajmuje się nasza firma, leży na pograniczu kilku dziedzin – kojarzy się głównie z kwestią bezpieczeństwa w transporcie i ochrony zwierząt. Jednak istotnym aspektem przeciwdziałania zdarzeniom ze zwierzętami jest sterowanie ich zachowaniem.

Trening zwierząt w niewoli opiera się głównie na warunkowaniu, jednak wiedza z dziedziny ich ekologii i behawioru, a więc naturalnych zachowań i skłonności zwierząt, jest bardzo istotna. Natomiast przy sterowaniu zachowaniem zwierząt w naturze, to właśnie ta wiedza jest podstawą.

Podczas konferencji mgr Joanna Żyłkowska wygłosiła referat pt. „Sterowanie zachowaniem dzikich zwierząt w naturalnym środowisku na przykładzie metod zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt”, prezentujący zagadnienia dotyczące celów i metod kontrolowania dzikich zwierząt, w szczególności ostrzegania zwierząt przed nadjeżdżającymi pojazdami.

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: