jesteś tu: Aktualności > Jubileusz IR SEP

Jubileusz Izby Rzeczoznawców SEP

W dniu 9 lutego 2024 roku minęło 65 lat od utworzenia Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Z tej okazji odbyły się uroczyste obchody jubileuszu, w których wzięliśmy udział.

Obecnie działa 26 Ośrodków Rzeczoznawstwa przy Oddziałach SEP skupiających rzeczoznawców i specjalistów, którzy świadczą usługi na terenie całego kraju w zakresie szeroko rozumianej branży elektrycznej. 

Rzeczoznawcy Izby i specjaliści świadczą między innymi następujące rodzaje usług: ekspertyzy i opinie; doradztwo techniczne i konsultacje; projekty techniczne, technologiczne, normalizacyjne i organizacyjne; nadzory inwestorskie i autorskie; instalowanie, rozruch, obsługa i serwis urządzeń wraz z opracowaniem instrukcji obsługi oraz eksploatacji; opracowanie instrukcji eksploatacji i budowy urządzeń elektrycznych; wykonywanie pomiarów i badań laboratoryjnych, w tym pomiary poligonowe; wykonanie badań technicznych wyrobów i przeprowadzanie badań eksploatacyjnych a także tłumaczenia techniczne.

Firma NEEL od dawna współpracuje ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, uzyskaliśmy m.in. Świadectwo Rekomendacji SEP. Podczas obchodów otrzymaliśmy z rąk Dyrektor Centralnego Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP Pani Marii Zastawny pamiątkowy medal 65-lecia Izby Rzeczoznawców.


Więcej informacji o Izbie Rzeczoznawców SEP można znaleźć na stronach:
https://sep.com.pl/organizacja/centralny-osrodek-rzeczoznawstwa.html
https://sep.com.pl/tydzien-w-sep/428/
www.elektronika.orf.pl
 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: