jesteś tu: Aktualności > Jurata 2023

Reaktywacja konferencji w Juracie i 30-lecie firmy NEEL

Po czteroletniej przerwie wywołanej pandemią w dniach 25-27 kwietnia 2023 na Półwyspie Helskim odbyła się XII konferencja naukowo-techniczna „Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego”, organizowana przez firmy NEEL Sp. z o.o. i AREX Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Konferencja odbyła się pod patronatem m.in. Ministerstwa Infrastruktury, przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa oraz kilku wyższych uczelni. Patronat medialny objęły: Raport Kolejowy, Przegląd Techniczny oraz portal NaKolei. Partnerami konferencji były między innymi firmy: FUK Fabryka Urządzeń Kolejowych, Sensonic, DEHN, Wago, JWP Rzecznicy Patentowi, Pixel oraz Multikonsult.

Frekwencja jak zwykle dopisała, na wydarzenie zgłosiło się 230 osób. Prezentacje wygłaszane były wpierw w panelu głównym, a w drugiej części w podziale na trzy równoległe sesje tematyczne. Powracającym tematem były kwestie związane z bezpieczeństwem, w tym z kolizjami pociągów ze zwierzętami.

Panel główny rozpoczął się wystąpieniami gości honorowych. Potem wygłoszono referaty o tematyce interesującej wszystkich uczestników konferencji. Szczególnie ciekawe były wystąpienia Sekretarza Generalnego SEP opisującego problem konieczności magazynowania energii, która nie jest produkowana i zużywana w sposób równomierny, Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych poświęcone wpływowi kolizji pociągów z dzikimi zwierzętami na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, a także przedstawicieli austriackiej firmy Sensonic prezentujących bardzo nowatorski sposób monitorowania stanu linii kolejowej poprzez wykorzystanie wolnego włókna w światłowodzie biegnącym wzdłuż toru kolejowego jako liniowego mikrofonu nasłuchującego otoczenia torowiska. Ważny temat ochrony praw patentowych poruszyła w swoim wystąpieniu przedstawicielka Kancelarii  JWP Rzecznicy Patentowi, zwracając szczególną uwagę na problem zmian w prawie patentowym spowodowanych powołaniem od 1 czerwca 2023 r. jednolitego systemu patentowego i jednolitego sądu patentowego.

Bardzo ciekawym wydarzeniem było także wystąpienie Pani Pinar Yilmazer z UIC, która nie mogąc wziąć udziału w konferencji osobiście wygłosiła swoją prezentację w formie filmu wideo. Okazało się, że taka hybrydowa forma wystąpienia całkowicie zdała egzamin i będzie można ją z powodzeniem zastosować w przyszłości.

W drugiej części konferencji trzy równoległe sesje tematyczne ukierunkowane były na zagadnienia  automatyki sterowania ruchem kolejowym, energetyki kolejowej oraz ochrony środowiska, bezpieczeństwa oraz infrastruktury kolejowej. Poruszono wiele interesujących zagadnień, w tym problematykę cyberbezpieczeństwa w transporcie kolejowym, nowe rozwiązania dotyczące kolejowych magazynów energii elektrycznej, a także analizę problemów związanych z projektowaniem urządzeń ochrony zwierząt UOZ-1.  Łączna liczba prezentacji wyniosła 33, a powracającym motywem były zagadnienia związane z magazynowaniem energii, bezpieczeństwem oraz ochroną środowiska.

Planowaną niespodzianką był występ zespołu instrumentów dętych, który z ogromną energią zaprezentował doskonałe interpretacje standardów muzyki jazowej.  Natomiast nieplanowaną dla uczestników drugą niespodzianką podczas uroczystej kolacji był skromny akcent jubileuszu 30-lecia naszej firmy w postaci okazałego tortu. Zdjęcie poniżej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w XII edycji Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego”.

Mamy nadzieję, że wydarzenie było dla Państwa okazją do inspirującej wymiany myśli, wzajemnego lepszego poznania się oraz zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki w tematach związanych z transportem kolejowym.

To, że byli Państwo z nami w tak licznym gronie jest dla nas zaszczytem i źródłem nieustającej radości. Jesteśmy przekonani, że wiedza i doświadczenia zdobyte przez Państwa w czasie konferencji okażą się cenne i pożyteczne.


Pobierz książkę konferencyjną

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: