jesteś tu: Wydarzenia > Ambasador Innowacyjności 2013

Nagroda Innowacyjności w Transporcie 2013

Miło nam poinformować, że na zakończenie 2013 roku zostaliśmy odznaczeni Nagrodą Innowacyjności w Transporcie 2013.

Konkurs na Nagrodę Innowacyjności w Transporcie 2013 był już drugą edycją konkursu zapoczątkowanego w 2012 roku pod auspicjami Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Krajowej Izby Gospodarczej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Centrum Innowacji Transportowych. Wyróżnienie jest formą uznania dla innowacyjnych przedsięwzięć o charakterze ogólnokrajowym i regionalnym, realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne. Organizatorem konkursu była Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych CATI.

Przedsiębiorstwo „NEEL” zgłosiło projekt „Urządzenia ochrony zwierząt UOZ-1 dla linii kolejowych o podwyższonych prędkościach ruchu pociągów”. Opracowanie i wdrożenie skutecznych urządzeń zapobiegających kolizjom zwierząt z pociągami było odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony rynku kolejowego, ponieważ wcześniej nie istniały tego typu urządzenia dedykowane do pracy w warunkach kolejowych.

Ponieważ misją naszej firmy jest dostarczanie rozwiązań umożliwiających godzenie postępu technicznego z ochroną środowiska, cieszymy się, że nasze starania w tej dziedzinie zostały docenione.

 

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: