jesteś tu: Wydarzenia > UOZ-1 na UTH Radom

UOZ-1 na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

W dniu 23 maja 2014 odbyło się uroczyste przekazanie Uniwersytetowi Technologiczno-Humanistycznemu im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu laboratoryjno-dydaktycznej wersji Systemu Ochrony Zwierząt UOZ-1, specjalnie przygotowanej przez producenta – Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne „NEEL” Sp. z o. o.

Urządzenia Ochrony Zwierząt UOZ-1 od dziesięciu lat zapobiegają kolizjom pociągów ze zwierzętami na wybranych odcinkach linii kolejowych w Polsce, a od niedawna także poza granicami kraju. Aby umożliwić studentom, a więc potencjalnym przyszłym pracownikom kolei, zapoznanie się z działaniem tych urządzeń, firma NEEL postanowiła przekazać wersję dydaktyczną systemu Wydziałowi Transportu i Elektrotechniki. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu znany jest z wysokiego poziomu kształcenia oraz świetnie wyposażonych laboratoriów – od teraz bogatszych o urządzenie UOZ-1. Stanęło ono w Laboratorium SRK obok urządzeń, z którymi współpracuje w warunkach rzeczywistej eksploatacji na linii kolejowej.

Podczas uroczystości prezes firmy NEEL, Marek Stolarski, wygłosił krótki wykład na temat problematyki kolizji pociągów ze zwierzętami. Podzielił się doświadczeniami z dziesięcioletniej eksploatacji urządzeń na linii kolejowej oraz omówił wprowadzenie do działania systemu od strony technicznej. Po części teoretycznej zaprezentowane urządzenia zostały przekazane Uniwersytetowi.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele producenta, Rektor Uniwersytetu – JM prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, dziekan Wydziału Transportu i Elektrotechniki – prof. dr hab. inż. Elżbieta Szychta, prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch z Zakładu Systemów Sterowania w Transporcie, kadra naukowa Wydziału oraz przedstawiciele mediów.

 

Relacja w prasie:
"Edukacja i biznes w służbie bezpieczeństwa"
Kurier Kolejowy, numer 12/3284 15 czerwca 2014

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: