jesteś tu: Wydarzenia > Inteligentny Rozwój

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016

Z przyjemnością informujemy, że Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne „NEEL” Sp. z o. o. uzyskało nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016 za opracowanie i wdrożenie systemu urządzeń ochrony zwierząt UOZ-1 przy torach kolejowych dla linii kolejowych o podwyższonych prędkościach ruchu pociągów.

 

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: