jesteś tu: Wydarzenia > Konferencja Jurata 2017

Jurata 2017 – reaktywacja

Po trzech latach przerwy, w dniach 5-7 kwietnia b.r. w Juracie ponownie odbyła się zorganizowana przez firmy AREX i NEEL konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego”.

Konferencja wzbudziła jeszcze większe zainteresowanie niż dotychczas. Przybyło na nią 236 osób reprezentujących 97 firm i instytucji, takich jak: firmy consultingowe, projektowe, naukowo-badawcze, wykonawcze, spółki PKP, przewoźnicy, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Nie zabrakło przedstawicieli wyższych uczelni, a także parków narodowych i krajobrazowych, przez których tereny przechodzą przewidziane do modernizacji linie kolejowe.

Partnerami konferencji byli: Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., voestalpine SIGNALING Sopot Sp. z o.o., Kolejowe Zakłady Automatyki S.A, FUGRO Raildata B.V. Holandia, KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A., Przedsiębiorstwo Delta-Zieńć Zakład Usług Elektromontażowych, DP System Sp. z o.o., Frauscher Polska Sp. z o.o., Rogum Kable Sp. z o.o., Galland SAS Francja, Aste Sp. z o.o., Termorad Sp. z o.o., Jean Mueller Polska Sp. z o.o., Fabryka Urządzeń Kolejowych Sp. z o.o. oraz Micoled Sp. z o.o.

Patronat medialny nad konferencją objęły czasopisma „Kurier Kolejowy”, „Współczesne Systemy Transportowe” i „Technika Transportu Szynowego”. W gronie patronów imprezy znalazły się Instytut Kolejnictwa, Urząd Transportu Kolejowego, Politechnika Gdańska, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Celami konferencji były:

  • prezentacja najnowszych zagadnień dotyczących realizacji inwestycji modernizacyjnych na PKP,

  • prezentacja najnowszych rozwiązań stosowanych w zarządzaniu urządzeniami infrastruktury kolejowej,

  • analiza kwestii ochrony środowiska w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego,

  • prezentacja zagadnień bezpieczeństwa transportu kolejowego,

  • wprowadzenie przyjaznych dla środowiska rozwiązań i technologii w systemach automatyki kolejowej,

  • wymiana doświadczeń w zakresie projektowania i wdrażania najnowszych osiągnięć w dziedzinie energetyki kolejowej, trakcji elektrycznej, diagnostyki, infrastruktury i automatyki sterowania ruchem kolejowym.

Wystąpienia zaproszonych ekspertów dotyczyły, jak zawsze, szerokiego spektrum problemów związanych m.in. ze współczesnym transportem kolejowym (w tym znaczenie bezpieczeństwa), z obecnie stosowanymi technologiami oraz wprowadzaniem innowacji i ustanawianiem dla nich odpowiednich wytycznych uwzględniających aktualnie obowiązujące wymagania ochrony środowiska naturalnego. Podczas otwarcia konferencji przedstawiciel Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oddał salwę honorową przy pomocy modeli armat lądowej i wodnej. Imprezę uświetniła również tradycyjna już niespodzianka muzyczna.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować za liczne przybycie partnerom konferencji, prelegentom oraz uczestnikom. Tak duże zainteresowanie wskazuje na niesłabnące zapotrzebowanie na tego typu imprezy, podczas których możliwa jest szeroka wymiana informacji między wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, począwszy od projektantów, poprzez firmy budowlane, do użytkownika końcowego, którym jest PKP PLK S.A.. Podjęto zatem decyzję o organizacji w odstępie dwóch lat kolejnych konferencji. Już dziś zapraszamy na Juratę 2019!

 

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: