jesteś tu: Wydarzenia > Rekomendacja SEP

Wręczenie Świadectwa Rekomendacji SEP

Dnia 9 sierpnia 2022 z rąk Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Piotra Szymczaka firma NEEL Sp. z o.o. otrzymała Świadectwo Rekomendacji SEP w zakresie produkcji, dystrybucji i montażu głównych produktów, którymi są Urządzenia Ochrony Zwierząt „UOZ” oraz Mikroprocesorowy System Ogrzewania Wagonów „MSOW”, projektowania, utrzymania i serwisowania wymienionych produktów, a także projektowania, dystrybucji, montażu i serwisowania kolejowego i tramwajowego osprzętu sieci trakcyjnej produkowanej przez francuską firmą GALLAND-SAS.

Celem rekomendacji jest identyfikowanie i wspieranie podmiotów, które świadczą fachowe i kompleksowe usługi w zakresie produkcji, dystrybucji, montażu i serwisu urządzeń elektrycznych. Uzyskanie rekomendacji daje firmie dodatkową możliwość promocji oraz udziału w prezentacjach i innych wydarzeniach organizowanych przez SEP.
Firma NEEL od początku istnienia kładzie nacisk na jakość produktów oraz rozwój oferty, aby jak najlepiej wpisywała się ona w zmieniające się warunki rynku transportu szynowego.
Świadectwo Rekomendacji odebrał Prezes NEEL Marek Stolarski, dziękując za tę formę docenienia starań firmy o utrzymanie najwyższej jakości oferowanych produktów oraz   świadczonych usług.

 

Uroczyste przekazanie Świadectwa Rekomendacji w siedzibie SEP.
Fot.1.
Uroczyste przekazanie Świadectwa Rekomendacji w siedzibie SEP. Od lewej: Andrzej Liszewski (SEP), Dorota Bartoszek-Majewska (NEEL), Piotr Szymczak (SEP), Marek Stolarski (NEEL), Jerzy Ustarbowski (SEP), Jacek Nowicki (SEP)
 

Uroczyste przekazanie Świadectwa Rekomendacji w siedzibie SEP.

Fot.2.
Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Piotr Szymczak oraz Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju NEEL mgr Dorota Bartoszek-Majewska w trakcie uroczystości przekazania  Świadectwa Rekomendacji SEP


 

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: