jesteś tu: Wydarzenia > Konferencja Jurata 2013

15.05.2013. 

Nowoczesne technologie w Juracie

W dniach 7-9 maja 2013 w Juracie odbyła się VII konferencja naukowo-techniczna „Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego”, organizowana przez firmy NEEL Sp. z o.o. i AREX Sp. z o.o. pod patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, PKP PLK S.A., Urzędu Transportu Kolejowego oraz Instytutu Kolejnictwa.

Partnerami konferencji były firmy Bombardier Transportation (ZWUS), Elektrobudowa S.A., KZA Katowice S.A., KZA Lublin S.A., ASTE Sp. z o.o., Schréder Polska Sp. z o.o., Delta-Zieńć, STRABAG Rail Polska Sp. z o.o., Protektel Sp.j., PORR (Polska) S.A. oraz KZA Kraków.

Na konferencji przedstawiono około 20 prezentacji, z którymi zapoznało się ponad 150 osób. Poruszano takie tematy jak: ocena i kontrola bezpieczeństwa w firmach kolejowych, prognozowanie przewozów kolejowych, proponowane zmiany w prawie zamówień publicznych, doświadczenia firm związanych z koleją na rynkach innych niż kolej. Ze względu na dużą liczbę referatów z jednej strony i rozpiętość tematyczną z drugiej, w części popołudniowej wprowadzono podział na dwie równoległe sesje: jedną poświęconą zagadnieniom bardziej technicznym (infrastruktura, elektroenergetyka) i drugą związaną z ogólniejszymi kwestiami (sterowanie ruchem kolejowym, bezpieczeństwo ruchu, ochrona środowiska). Podobnie jak w zeszłym roku temat bezpieczeństwa powracał wielokrotnie w różnych aspektach, takich jak skala zjawiska kolizji z udziałem dużych zwierząt oraz sposoby poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kategorii D.

Podczas konferencji zaprezentowano także nowoczesne rozwiązania w ofercie firm związanych z rynkiem kolejowym, w tym technologie pozwalające na uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu energii potrzebnej do ogrzewania rozjazdów, ogrzewania wsadów w wagonach węglowych czy oświetlenia stacji.

Prelegenci wskazywali na problemy, z którymi spotykają się przy realizacji inwestycji kolejowych, wynikające z niespójności w aktach prawnych lub ze złych praktyk decydentów. Propozycje poprawy istniejącego stanu zostały spisane we wnioskach z konferencji.

W związku z tegorocznym jubileuszem 20-lecia firmy NEEL, w programie konferencji znalazła się również muzyczna niespodzianka w postaci krótkiego koncertu fortepianowego w wykonaniu prezesa firmy, pana Marka Stolarskiego.

 


Wnioski z konferencji w formacie pdf.

 


 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: