jesteś tu: Wydarzenia > Nagroda UTK

Nagrody dla promujących bezpieczeństwo na kolei

Prezes UTK Ignacy Góra wręczył wyróżnienia i nagrody w II edycji konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Nagrody trafiły do przedsiębiorstw kolejowych wprowadzających rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo na kolei. Kapituła nagrodziła cztery przedsiębiorstwa kolejowe oraz uczelnię wyższą i jej absolwenta. Wyróżnienie otrzymał maszynista, dzięki któremu zminimalizowano skutki wypadku kolejowego oraz sześć przedsiębiorstw wykazujących dbałość o poziom kultury bezpieczeństwa.

Galę otworzył Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Gdy przystępowaliśmy do realizacji „Kultury bezpieczeństwa”, jednym z naszych celów było zachęcenie przedsiębiorców do rzetelnego zgłaszania oraz do późniejszej analizy zdarzeń i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, co przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa. Cel ten, dzięki Państwa zaangażowaniu, został w dużym stopniu zrealizowany – podkreślił Ignacy Góra.

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne „NEEL” sp. z o.o. zostało wyróżnione za opracowanie i doskonalenie Urządzeń Ochrony Zwierząt, ograniczających kolizje pociągów ze zwierzętami. Autorska metoda chroniąca pociągi i zwierzęta jest jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań na świecie, o czym świadczy rosnące zainteresowanie zagranicznych zarządców infrastruktury.

Gala Konkursu odbyła się w auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Współorganizatorem był Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Z ramienia uczelni udział wzięli Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz pani prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Konkurs „Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym” jest organizowany od 2016 roku jako kontynuacja podpisanej wówczas przez przedstawicieli podmiotów sektora kolejowego „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. „Deklarację” podpisało 170 przedsiębiorstw, organizacji, uczelni i urzędów związanych z rynkiem kolejowym.

Założeniem konkursu jest wymiana doświadczeń podmiotów rynku kolejowego w zakresie promowania kultury bezpieczeństwa oraz podejmowania działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego. Dedykowany był głównie dla sygnatariuszy „Deklaracji”. Kultura bezpieczeństwa jest pojęciem wielopłaszczyznowym. Różnorodność ta pozwala na realizację działań w wielu obszarach.

Źródło: UTK.gov.pl

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: