jesteś tu: Wydarzenia > UOZ w Żmigrodzie

Prezentacja Urządzenia Ochrony Zwierząt UOZ-1 podczas obchodów jubileuszu 20-lecia Okręgu Doświadczalnego w Żmigrodzie

W dniach 7-9 czerwca 2016 r. odbyła się konferencja „Kolejowe Okręgi Badawcze” połączona z obchodami jubileuszu 20-lecia Okręgu Doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie.

W programie obchodów znalazła się wizyta w Ośrodku Eksploatacji Toru Doświadczalnego w Żmigrodzie, podczas której miał miejsce przejazd uczestników po Okręgu Badawczym. Ponadto odbyła się przeprowadzona w warunkach zbliżonych do rzeczywistej eksploatacji, prezentacja  działania Urządzenia Ochrony Zwierząt UOZ-1 produkcji firmy NEEL. Prezes Marek Stolarski przedstawił krótko sposób działania urządzenia, po czym urządzenie zostało uruchomione. Praktyczny pokaz, czyli odegranie pełnej sekwencji dźwiękowej ostrzegającej zwierzęta przed nadjeżdżającym pociągiem zawsze robi największe wrażenie i najlepiej pokazuje, mówiąc kolokwialnie, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi.

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: