jesteś tu: Wydarzenia > Konferencja Jurata 2019

Konferencja w Juracie 2019

Miło nam poinformować, że w dniach 24-26. Kwietnia 2019 w Juracie odbyła się kolejna edycja organizowanej przez firmy AREX i NEEL konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego”.

W tym roku odbyła się dziesiąta już z cyklu konferencja, organizowana wspólnie przez Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp. z o.o. w Warszawie oraz Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z. o. o. w Gdyni.

Jest to jedna z największych kolejowych konferencji w Polsce z udziałem finansowanym przez organizatorów. Uzyskaliśmy honorowy patronat Ministra Infrastruktury, Rektora Politechniki Gdańskiej, Dyrektora Instytutu Kolejnictwa, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Dziekana Wydziału Leśnego SGGW. Patronat medialny nad konferencją obejmą branżowe czasopisma „TTS" oraz „Kurier Kolejowy". Tegoroczna konferencja będzie wydarzeniem jubileuszowym: odbędzie się ona po raz dziesiąty, w roku 30-lecia firmy AREX.

W konferencji wzięło udział około 200 uczestników reprezentujących firmy consultingowe, projektowe, naukowo-badawcze, wykonawcze, spółki PKP, przewoźników, Urząd Transportu Kolejowego oraz Ministerstwo Infrastruktury. Podczas konferencji wygłoszono 33 prezentacje w czterech blokach tematycznych (blok główny, automatyka sterowania ruchem kolejowym, energetyka oraz trakcja elektryczna, infrastruktura, bezpieczeństwo i ochrona środowiska).

Główne cele konferencji to:

  • Prezentacja najnowszych zagadnień dotyczących realizacji inwestycji modernizacyjnych na PKP
  • Prezentacja najnowszych rozwiązań stosowanych w zarządzaniu urządzeniami infrastruktury kolejowej
  • Prezentacja zagadnień ochrony środowiska w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego
  • Prezentacja zagadnień bezpieczeństwa transportu kolejowego
  • Wprowadzenie przyjaznych dla środowiska rozwiązań i technologii w systemach automatyki kolejowej
  • Wymiana doświadczeń w zakresie projektowania i wdrażania najnowszych osiągnięć w dziedzinie energetyki kolejowej, trakcji elektrycznej, diagnostyki, infrastruktury i automatyki sterowania ruchem kolejowym.

Udział w konferencji daje uczestnikom możliwość prezentacji oferty dla polskiej kolei bezpośrednio do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, począwszy od projektantów, poprzez firmy budowlane, do użytkownika końcowego, którym jest PKP PLK. Zaś w kuluarach umożliwia bezpośrednie spotkania twarzą w twarz z przedstawicielami firm i instytucji sektora kolejowego, co pozwala na optymalizację czasu i wysiłku potrzebnego do skutecznego promowania swoich produktów i technologii, a nasza znajomość polskiego rynku kolejowego pozwoliła łatwiej organizować takie spotkania. 


 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: