jesteś tu: Wydarzenia > Konferencja Jurata 2012

15.05.2012. 

Nowoczesne technologie w Juracie

W dniach 8-10 maja 2012 w Juracie odbyła się VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego”.

Konferencja została zorganizowana przez firmy NEEL Sp. z o.o. oraz AREX Sp. z o.o. Partnerami tym razem były firmy BOMBARDIER (ZWUS), RADMOR, KZA Katowice, PIONET, Elester-PKP, Delta-Zieńć, Grupa ZUE oraz CISCO. Patronat objęli: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Instytut Kolejnictwa, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Urząd Transportu Kolejowego.

Konferencja zaczęła się od uroczystego przywitania gości przez pana Marka Stolarskiego, prezesa firmy NEEL, i Krzysztofa Bielawskiego z firmy AREX, po którym swoje wystąpienia mieli przedstawiciele WB Electronics, PKP PLK S.A., Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Wygłoszono łącznie 20 referatów w czterech sesjach: jednej ogólnej oraz trzech tematycznych. Poruszano takie tematy, jak rozbieżności w przepisach prawnych dotyczących realizacji inwestycji, ochrona przeciwhałasowa i ochrona zwierząt, sterowanie regionalnymi liniami kolejowymi czy doświadczenia z wdrażania systemu ERTMS/ETCS poziom II. Wspomniano też o ważnej kwestii bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Kilkukrotnie w referatach oraz towarzyszących im dyskusjach poruszono sprawę niedawnej katastrofy pod Szczekocinami.

Zaprezentowano również kilka nowych urządzeń takich jak: urządzenia sterowania ruchem, automaty pogodowe, sterowniki i rozdzielnice oświetleniowe oraz nowoczesne tablety przemysłowe.

Mimo pięknej pogody i atrakcyjnego sąsiedztwa nadmorskich plaż frekwencja dopisywała podczas wszystkich sesji referatowych. Uczestnicy wyrazili opinię, że dzięki takim spotkaniom uda się w dużo większym stopniu zastosować na kolei nowe technologie poprawiające bezpieczeństwo, gwarantujące poprawę stanu środowiska naturalnego, a także ułatwiające pracę służb odpowiedzialnych za działanie infrastruktury kolejowej.

 


Wnioski z konferencji w formacie pdf.


 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: