jesteś tu: Produkty dla kolejnictwa

O firmie NEEL

Firma istnieje od 1993 roku. Została założona przez grupę byłych pracowników Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa w War­szawie. Podstawowym zakresem działania jest opracowywanie oraz produkcja systemów automatyki mikroprocesorowej dla potrzeb zasilania trakcji elektrycznej3kV (PKP) oraz 600V prądu stałego (tramwaje). Są to urządzenia stanowiące wyposażenie podstacji trakcyjnych najnowszej generacji, zbudowanych na zasadzie tzw. "inteligencji rozproszonej" z wykorzystaniem magistrali informatycznych typu CAN-BUS. Urządzenia takie zostały zainstalowane i pracują w 11 najnowocześniejszych podstacjach trakcyjnych PKP oraz w kilku podstacjach tramwajowych.

Ponad 140 kabin sekcyjnych PKP i przeszło 100 podstacji trakcyjnych PKP wyposażonych zostało w opracowany i produkowany przez nas system tzw. uzależnień elektronicznych typu EUU, który zastąpił używane dotychczas na PKP przestarzałe i zawodne urządzenia centralkowe.

W latach 1997-2006 został opracowany i w kolejnych wersjach instalowany na stacjach postojowych PKP (Przemyśl-Bakończyce, Szczecin-Zaleskie Łęgi, Częstochowa, Warszawa-Grochów) system kontroli ogrzewania i klimatyzacji wagonów osobowych typu MSOW, pozwalający na sprawdzenie systemów ogrzewania i klimatyzacji, pomiary prądów ogrzewania, lokalizację usterek, jak również wstępne podgrzanie składu wagonów oczekujących na przyjazd i podłączenie lokomotywy.

W ofercie produkcyjnej znajdują się ponadto tzw. "skrzynie transformatorowe" typu ZTS-1 o mocach 5 lub 7,6 kVA, przeznaczone do zasilania grzałek w systemach elektrycznego ogrzewania rozjazdów oraz stanowiące absolutną nowość w skali światowej - urządzenia ochrony zwierząt dla linii kolejowych typu UOZ–1. Urządzenia te zostały zainstalowane na zmodernizowanym w latach 2003-2004 odcinku linii E20 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim i Siedlcami.

24 listopada 2006 roku został zatwierdzony System Zarządzania Jakością przedsiębiorstwa NEEL Sp. z o.o. przez ISOQAR jako zgodny z normą ISO 9001: 2000.
 

NAGRODA ERNESTA MALINOWSKIEGO

Najbardziej cenioną nagrodą w branży kolejowej jest nagroda im. Ernesta Malinowskiego na najciekawszy wyrób i innowacje techniczną stosowaną w kolejnictwie.

Podczas Międzynarodowych Targów TRAKO 2009 firma NEEL Sp. z o.o. z Warszawy otrzymała tę prestiżową nagrodę za Urządzenia Ochrony Zwierząt UOZ-1 dla linii kolejowych o dużych prędkościach ruchu pociągów. Urządzenia UOZ-1 są nowatorskim rozwiązaniem dotyczącym ochrony średnich i dużych zwierząt przed nadjeżdżającym pociągiem. Cykl badań prowadzonych przez zespół naukowców z SGGW potwierdził skuteczność urządzeń. Koszt wyposażenia linii kolejowej w Urządzenia Ochrony Zwierząt jest wielokrotnie niższy niż budowanie przejść dla zwierząt i grodzenie tras. Rozwiązaniem tym interesują się zarządy kolei z całej Europy.

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: