jesteś tu: Produkty dla kolejnictwa > Automatyka trakcyjna > Bloki przekaźnikowe BPE

Blok Przekaźników Elektronicznych - typ BPE-31A
(elektroniczna tablica sterownicza dla wyłącznika szybkiego typu BWS)

Przeznaczenie: 

Blok pełni funkcje nadzoru i pośredniczenia w obwodach automatyki rozdzielni 3kV prądu stałego zastępując tradycyjną tablicę sterowniczą wyłącznika szybkiego typu BWS ze stabilizatorem prądu cewki trzymającej. Przeznaczony jest do współpracy z mikroproceso-rowym sterownikiem celki typu MSC-3, MST-NT lub CZAT-3000 (3000+) nadzorującym pracę zasilacza trakcyjnego. Stanowi fabryczne wyposażenie elektronicznej tablicy sterowniczej wyłącznika szybkiego typu BWS produkowanego przez GE Power Control (dawna Apena) w Bielsku-Białej.

Charakterystyka ogólna: 

W urządzeniu można wyróżnić dwa zasadnicze zestawy funkcjonalne przekaźników: 

 •  zestaw przekaźników pomocniczych PE1-PE2, PE3-PE4 stanowi układ logiczny realizujący funkcje antypompowania oraz po zalączeniu wyłącznika, zdjęcie napięcia z cewki załączającej
 •  zestaw przekaźników pośredniczących PE5, PE6-PE7, pracujących swymi układami wyjściowymi w obwodach, w których płynący prąd jest większy od dopuszczalnego prądu obciążenia obwodów sterujących.

W przypadku bloku BPE-31A pracującego w obwodach automatyki zasilacza trakcyjnego funkcje poszczególnych przekaźników przedstawiają się następująco:

 •  PE1,PE2 - układ antypompowania dla obwodu załączania cewki załączającej
 •  PE3 - realizacja opóźnienia w wyłączeniu cewki załączającej (czas jej załączenia ok.100ms)
 •  PE4 - rozładowanie układu opóźnionego wyłączenia CZ 
 •  PE5 - pośredniczenie w pobudzeniu cewki załączającej CZ wyłącznika szybkiego
 •  PE6,PE7 - pośredniczenie w pobudzeniu cewki trzymającej CT wyłącznika szybkiego*

*Ze względów bezpieczeństwa obwód pośredniczący w pobudzeniu cewki trzymającej został podwojony.

 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
zasilanie: 220V= (+10% -15%)
napięcie pracy: 220V= (+10% -15%) max. prąd obciążenia 12A (cewka załączająca), 7A (cewka trzymająca)
napięcie sterujące: 220V= prąd sterujący: 5 mA
gabaryty: 220x110x130 mm(dł.x szer.x wys.) liczba wyjść pośredniczących: 2
sposób mocowania: zatrzaskowo na szynie DIN 35 temperatura pracy: -20 oC + 60oC
podłączenie przewodów:

zaciski śrubowe 1,5mm2 wilgotność: do 80%RH

 

Blok Przekaźników Elektronicznych - typ BPE-33A (sterowanie układem próby linii z elektronicznym pomiarem napięcia) 

Przeznaczenie: 

Blok pełni funkcje pośredniczenia w obwodach automatyki rozdzielni 3kV prądu stałego i przeznaczony jest do sterowania elektroniczną próbą linii (bez tzw. "gałęzi pomiarowej" z przekaźnikiem przeciwpoślizgowym) przez nadzorujący pracę zasilacza trakcyjnego, mikroprocesorowy sterownik celki 3kV typu MSC-3 lub CZAT-3000 (3000+).

Charakterystyka ogólna: 

W urządzeniu można wyróżnić dwa zasadnicze zestawy funkcjonalne przekaźników: 

 •  przekaźnik nadzoru obecności napięcia PE1, który jest stale pobudzony nadzorowanym napięciem, powodując w przypadku jego zaniku przerwę na swoich obwodach wyjściowych.
 •  zestaw przekaźników pośredniczących PE2-PE3, pracujących swymi obwodami wyjściowymi w obwodach, w których płynący prąd jest większy od dopuszczalnego prądu obciążenia obwodów sterujących.

W przypadku bloku BPE-33A pracującego w obwodach automatyki zasilacza trakcyjnego funkcje poszczególnych przekaźników przedstawiają się następująco:

 •  PE1 - nadzorowanie obwodu ±U za I fitrem przeciwzakłóceniowym
 •  PE2,PE3* - pośredniczenie w pobudzeniu cewki stycznika
  SG1 bocznikującego styki główne wyłącznika

*Ze względów bezpieczeństwa obwód pośredniczący w pobudzeniu cewki trzymającej został podwojony.

 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
zasilanie: 220V= (+10% -15%)
napięcie pracy: 220V= (+10% -15%) max. prąd obciążenia 7A (stycznik SG1)
100 mA (nadzór obwodu ±U)

napięcie sterujące:
220V= prąd sterujący: 5 mA
ilość nadzorowanych napięć: 1 ilość wyjść pośredniczących: 2
gabaryty: 150x110x130 mm(dł.x szer.x wys.)
sposób mocowania: zatrzaskowo na szynie DIN 35 temperatura pracy: -20 + 60°C
podłączenie przewodów: zaciski śrubowe 1,5mm2 wilgotność: do 80%RH

 

PWP NEEL Sp. z o. o. jest właścicielem patentu RP nr 178587 dotyczącego zastosowania przekaźników półprzewodnikowych w obwodach zasilania układów trakcji elektrycznej.

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: