jesteś tu: Produkty dla kolejnictwa > Automatyka trakcyjna > Szafa uzależnień elektronicznych ZTU-3

Zespół Telekomunikacyjny Uzależnień
Elektronicznych EUU typu ZTU-3

Zespół telekomunikacyjny uzależnień elektronicznych typu ZTU-3 przeznaczony jest do uzależnionego wyłączania wyłączników szybkich na zasilających wspólny odcinek sieci trakcyjnej kabinach sekcyjnych oraz podstacjach trakcyjnych. Stanowi jeden z podzespołów automatyki elektronicznych podstacji trakcyjnych pracujących na podwójnej magistrali CAN-BUS/RS-485.

Wyposażony został w kilka niezależnie pracujących i niezależnie zasilanych układów sterujących pracą uzależnień elektronicznych, których liczba zależnie od wielkości i stopnia komplikacji rejonu zasilania może wynosić od 2 do 7 (2 - podstacje trakcyjne szlakowe z dwoma kierunkami uzależnień, 7 - podstacje trakcyjne węzłowe na dużym węźle kolejowym z 7 kierunkami uzależnień).

Zastosowany protokół transmisji uzależnień gwarantuje bezproblemową współpracę z uzależnieniami elektro­nicznymi typu EUU produkcji NEEL oraz UPK produkcji Elester-PKP. Jako medium transmisyjne zastosowano przyjęty na PKP system telegrafii TgFM o szybkości transmisji 600 lub 1200 bodów.

Produkowany jest również w wykonaniu specjalnym, gdzie w jeden wspólnej obudowie oprócz ZTU-3 zamontowany jest także sterownik komunikacyjny podstacji SKP-3.

Wdrożenia: elektroniczne podstacje trakcyjne PKP.

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: