jesteś tu: Produkty dla kolejnictwa > Automatyka trakcyjna > Sterownik komunikacyjny podstacji SKP-3

Sterownik Komunikacyjny Podstacji typu SKP-3

Sterownik komunikacyjny podstacji typu SKP-3 jest urządzeniem pozwalającym na włączenie elektronicznej podstacji trakcyjnej do systemu zdalnego sterowania. Stanowi jeden z podzespołów automatyki elektronicznych podstacji trakcyjnych pracujących na podwójnej magistrali CAN-BUS/RS-485.

Pełni funkcję dwukierunkowego inteligentnego translatora przeka­zującego informacje pomiędzy podstacyjną magistralą CAN-BUS/RS-485 a zewnętrzną siecią łączności z Nastawnią Centralną. Dwupołożeniowy przełącznik "Zdalnie-Lokalnie" pozwala na wybór trybu sterowania podstacja trakcyjną.

W zależności od przyjętego systemu łączności z NC, zastosowany w sterowniku moduł komunikacyjny może współpracować z urządzeniami TgFM, modemem kablowym, światłowodowym lub radiowym.

Dodatkową funkcją sterownika SKP-3 jest wysyłanie do magistrali CAN-BUS/RS-485 sygnału czasu, uzyskanego z precyzyjnego odbiornika DCF (tzw. zegar frankfurcki) lub GPS.

Sterownik SKP-3 produkowany jest również w wykonaniu specjalnym, gdzie w jeden wspólnej obudowie oprócz SKP-3 zamontowany jest także zespół telekomunikacyjny uzależnień ZTU-3.
Wdrożenia: elektroniczne podstacje trakcyjne PKP.

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: