jesteś tu: Produkty dla kolejnictwa > Automatyka trakcyjna > STW-3/C sterownik klimatyczny

Sterownik nadzoru Temperatury i Wilgotności typu STW-3/C 

Urządzenie przeznaczone jest do nadzorowania warunków klimatycznych w bezobsługowych, zdalnie sterowanych i wyposażonych w podwójną magistralę typu CAN kontenerowych oraz budynkowych podstacjach trakcyjnych zapewniając utrzymanie właściwych warunków pracy urządzeń automatyki przy jednoczesnej minimalizacji kosztów ogrzewania. Urządzenie pozwala obniżyć temperaturę wewnątrz nadzorowanego pomieszczenia bez ryzyka wystąpienia kondensacji pary wodnej. Kontrola warunków klimatycznych odbywa się poprzez pomiar temperatury oraz wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu podstacji oraz sterowanie dwoma zespołami grzejników i wentylatorów. Możliwy jest również dodatkowy nadzór temperatury powietrza nad zespołami prostownikowymi. 

Wdrożenia: podstacje trakcyjne PKP: Szymanów, Jeleśnia, Barłogi, Mińsk Maz., rozdzielnia kontenerowa systemu ogrzewania składów wagonów na stacji postojowej Szczecin-Zaleskie Łęgi, podstacje trakcyjne PKP na linii E30, kontenerowe kabiny sekcyjne.

Urządzenie do kontroli temperatury i wilgotności typu STW-3/C dla podstacji trakcyjnej - wersja .pdf

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: