jesteś tu: Produkty dla kolejnictwa > Automatyka trakcyjna > Szafa sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej TC-SSO

 

Urządzenie do sterowania zespołami
odłączników sieci trakcyjnej typu TC-SSO

Przeznaczenie:

  • Szafa sterowania lokalnego odłącz­nikami na posterunku ruchu, sterująca bezpośrednio napę-dami odłączników typu ONS lub NST - oznaczenie TC-SSO-TKRG-X0pY (X = 1, 2 lub 3 - wykonanie dla 6,12 lub 18 odłączników; 0=brak urządzeń łączności, pY=p1, p2, p0 - dodatkowe pętle prądowe do komunikacji z urządzeniami zewnę­trznymi lub brak pętli) 
  • Szafa sterowania lokalnego i zdalnego odłącznikami na posterunku ruchu, wyposażona w tele-grafię TgFM, łącząca w sobie funkcje szafy TC-SES z bezpośrednim sterowaniem napędami odłączników typu ONS lub NST - oznaczenie TC-SSO-TKRG-XtpY (t=telegrafia TgFM)
  • Szafa sterowania lokalnego i zdalnego odłącznikami w podstacji trakcyjnej wyposażonej w szafę zdalnego sterowania typu MUT-TRAK lub BUSZ z protokółem PPM, sterująca bezpośrednio napędami odłączników typu ONS lub NST - oznaczenie TC-SSO-TKRG-X0pY
  • Szafa sterowania lokalnego i zdalnego odłącznikami w podstacji trakcyjnej nowej generacji z magistralą typu CANBUS/RS485, sterująca bezpośrednio napędami odłączników typu ONS lub NST - oznaczenie TC-SSO-TKRG-XcpY (c=magistrala CANBUS)


Uwaga: W przypadku większej liczby odłączników, do szafy "nadrzędnej" można podłączyć trzy szafy "podrzędne" oznakowane TC-SSO-TKRP-x0pY , sterowane odległościowo z klawiatury szafy "nadrzędnej" (max. łączna liczba odłączników nie większa niż 72).

Urządzenie do sterowania zespołami odłączników sieci trakcyjnej typu TC-SSO - pełny opis w formacie .pdf

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: