jesteś tu: Produkty dla kolejnictwa > Automatyka trakcyjna

Automatyka trakcyjna

W ofercie naszej firmy jest opracowywanie oraz produkcja systemów automatyki mikroprocesorowej dla potrzeb zasilania trakcji elektrycznej 3kV (PKP) oraz 600V prądu stałego (tramwaje). Są to urządzenia stanowiące wyposażenie podstacji trakcyjnych najnowszej generacji, zbudowanych na zasadzie tzw. „inteligencji rozproszonej” z wykorzystaniem magistrali informatycznych typ CAN-BUS. Na 450 podstacji trakcyjnych PKP 55 zostało wyposażonych w mikroprocesorową automatykę naszej produkcji. Cztery stacje postojowe PKP zostały wyposażone w opracowany przez nas mikroprocesorowy system ogrzewania składów wagonów typu MSOW.
 • Blok Przekaźników Elektronicznych – typ BPE-31A (elektroniczna tablica sterownicza dla wyłącznika szybkiego typu BWS) 
   
  Moduł z przekaźnikami elektronicznymi najnowszej generacji zastępujący tradycyjną tablicę sterowniczą w wyłącznikach szybkich typu BWS. Może współpracować z elektronicznymi sterownikami pola zasilacza 3kVDC typu MSC-3, MST-N, CZAT i innymi.

Zobacz więcej ...

 

 • Urządzenie do sterowania zespołami odłączników sieci trakcyjnej typu TC-SSO 
   
  Mikroprocesorowe Urządzenie pozwalające na lokalną i zdalną obsługę zespołów odłączników sieci trakcyjnej 3kVDC zlokalizowanych w obszarze stacji kolejowych oraz podstacji trakcyjnych. Może być wyposażone we wszystkie rodzaje interfejsów łączności począwszy od telegrafii typu TgFM a skończywszy na podwójnej magistrali CAN/RS-485, modemach GSM i światłowodowych.

Zobacz więcej ...

 • Sterownik nadzoru Temperatury i Wilgotności typu STW-3/C 

  Urządzenie przeznaczone do nadzorowania warunków klimatycznych w bezobsługowych, zdalnie sterowanych i wyposażonych w podwójną magistralę typu CAN kontenerowych oraz budynkowych podstacjach trakcyjnych. Zapewnia utrzymanie właściwych warunków pracy urządzeń automatyki minimalizując zużycie energii potrzebnej do ogrzania pomieszczeń podstacji.

Zobacz więcej ...

 

 • Sterownik Komunikacyjny Podstacji typu SKP-3 
   
  Pozwala na włączenie elektronicznej podstacji trakcyjnej do systemu zdalnego sterowania.

Zobacz więcej ...

 

 • Zespół Telekomunikacyjny Uzależnień Elektronicznych EUU typu ZTU–3 
   
  Zastępuje "stare" urządzenie typu centralkowego. Pełna zgodność z przyjętym na PKP protokołem transmisji. Szafa przeznaczona jest do montażu w kabinach sekcyjnych i służy do uzależnionego wyłączania wyłączników szybkich na zasilających wspólny odcinek sieci trakcyjnej kabinach sekcyjnych oraz podstacjach trakcyjnych.

Zobacz więcej ...

 

 • Zestaw modułów sterownika-koncentratora CAN: moduły MST, MST-N(T), MKO, MSO, MZA, MKW, MLED, MPP, MKP, MPU, MPI. 

  Sterownik obiektowy w rozdzielniach prądu stałego 3kV i 660V elektronicznej podstacji trakcyjnej. Umożliwia także podłączenie do podwójnej podstacyjnej magistrali CAN-BUS/RS-485 elementów automatyki podstacji trakcyjnej nie wyposażonych konstrukcyjnie w interfejs magistrali CAN.

Zobacz więcej ...

 • Sterownik Potrzeb Własnych SPW-3

  Pozwala na sterowanie i nadzór pracy wszystkich pomocniczych urządzeń podstacji trakcyjnej poczynając od systemu przeciwpożarowego i przeciwwłamaniowego, zasilania 230VAC i 220VDC, akumulatorni z zasilaczem prostownikowym i kończąc na obwodach zasilania oświetlenia, ogrzewania i wentylacji.

Zobacz więcej ...

 

 

  

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: