jesteś tu: Produkty dla kolejnictwa > Automatyka trakcyjna > Modułowy sterownik trakcyjny Mxx

Zestaw modułów sterownika-koncentratora CAN: moduły MST, MST-N(T), MKO, MSO, MZA, MKW, MLED, MPP, MKP, MPU, MPI.

Modułowy system typu MXX został zaprojektowany w celu umożliwienia podłączenia do podwójnej podstacyjnej magistrali CAN-BUS/RS-485 elementów automatyki podstacji trakcyjnej nie wyposażonych konstrukcyjnie w interfejs magistrali CAN.

Poszczególne moduły komunikują się ze sobą po dwuprzewodowej magistrali I2C i charakteryzują sie wysokiem stopniem bezpieczeństwa oraz sprawdzoną w warunkach PKP niezawodnością (pracują na kilkunastu podstacjach trakcyjnych PKP i tramwajowych). Możliwa jest praca w trybie master-slave.

W skład systemu wchodzą następujące elementy:
moduł MST moduł sterownika-koncentratora CAN, CPU 80C552 16MHz, 32k RAM, 32kB EPROM + 28kB EEPROM, zegar czasu rzeczywistego z baterią, 1xRS232, 1xRS232/pętla prądowa (do 9600Bd), 1 we/wy transoptorowe 1-bitowe, 2xI2C, 2xCAN/RS- 485, rejestracja zdarzeń w pamięci EEPROM, obudowa instalacyjna na szynę TS-35 szer. 9M, zasilanie 5VDC

 

moduł MST-N

modułowy sterownik trakcyjny CAN, procesor o dużej mocy obliczeniowej z pamięcia nieulotną do rejestracji zdarzeń lub zapisu danych konfiguracyjnych, 2xI2C, 2xCAN/RS-485, 4 wyjścia poleceniowe typu "wolny styk" Umax.250VAC/DC, Imax.=100mA (przekaźnik elektroniczny), 12 izolowanych galwanicznie wejść meldunkowych 24VAC/DC (1x12wejść +1wspólne) separacja 4kV RMS, 2 wejścia pomiarowe z przetwornikami AC/DC (4-20mA), 1xRS232,1xRS-232/pętla prądowa, obudowa instalacyjna na szynę TS-35 szer. 9M, zasilanie 5VDC
moduł MST-NT modułowy sterownik trakcyjny CAN, procesor o dużej mocy obliczeniowej z pamięcia nieulotną do rejestracji zdarzeń lub zapisu danych konfiguracyjnych, 2xI2C, 2xCAN/RS-485, 4 wyjścia poleceniowe typu "wolny styk" Umax.250VAC/DC, Imax.=100mA (przekaźnik elektroniczny), 6 izolowanych galwanicznie niezależnych wejść meldunkowych 230V AC/DC separacja 4kV RMS, 2 wejścia pomiarowe z przetwornikami AC/DC(4-20mA), 1xRS232,1xRS-232/pętla prądowa, obudowa instalacyjna na szynę TS-35 szer. 9M, zasilanie 5VDC
moduł MKO-16

moduł kontroli obiektów, CPU 87C751, 16 izolowanych galwanicznie wejść meldunkowych 220VAC/DC lub 24VAC/DC (2 x 8wejść+2 wspólne) separacja 4kV RMS, 2xI2C, obudowa instalacyjna szer. 6M, zasilanie 5VDC

moduł MSO-8 moduł sterowania obiektami, CPU87C751, 8 wyjść poleceniowych typu "wolny styk" Umax.=250VAC/DC, Imax.= 100mA (przekaźnik elektroniczny) , 2 x I2C, obudowa instalacyjna szer. 6M, zasilanie 5VDC
moduł MSK-4/8 moduł sterowania i kontroli obiektów, CPU87C751, 4 wyjścia poleceniowe typu "wolny styk" Umax.250VAC/DC, Imax.=100mA (przekaźnik elektroniczny), 8 izolowanych galwanicznie wejść meldunkowych 220VAC/DC lub 24VAC/DC (8wejść+2wspólne) separacja 4kV RMS, 2xI2C, obudowa instalacyjna szer. 6M, zasilanie 5VDC
moduł MZA230/5 impulsowy zasilacz sieciowy Uwe=230VAC/DC, Uwy=5VDC/3A do zasilania modułów systemu MXX, obudowa instalacyjna szer. 4M 
moduł MZA230/24 impulsowy zasilacz sieciowy Uwe=230VAC/DC, Uwy=24VDC/1A do zasilania separowanych obwodów meldunkowych i poleceniowych systemu MXX, obudowa instalacyjna szer. 4M
moduł MKW moduł operacyjny do systemu MXX (wyświetlacz alfanumeryczny 2x20 znaków) oraz klawiatura 4 klawisze, CPU 87C751 ,2xI2C, obudowa instalacyjna szer. 9M, zasilanie 5VDC
moduł MWG moduł wyświetlacza graficznego LCD 240x128 (podświetlany), CPU 80C552, 1xI2C, obudowa otwarta do zamontowania na płycie czołowej, zasilanie 5VDC
moduł MPN-4AC

moduł 4-kanałowego przetwornika AC/DC do pomiaru napięcia przemiennego o wartości szczytowej 10V (z modułu MDR i przekładnika napięciowego), CPU87C751, 2xI2C, obudowa instalacyjna szer. 6M, zasilanie 5VDC

moduł MPN-4DC

moduł 4-kanałowego przetwornika AC/DC do pomiaru napięcia stałego do 10V (z modułu MDR), CPU87C751, 2xI2C, obudowa instalacyjna szer. 6M, zasilanie 5VDC

moduł MPP-4

moduł 4-kanałowego przetwornika AC/DC pętli prądowej 4-20 mA (0-20mA), CPU87C751, 2xI2C, obudowa instalacyjna szer. 6M, zasilanie 5VDC

moduł MDR-N,P

moduł dzielnika rezystancyjnego dopasowujący zakres pomia- rowy modułów MPN-4, MPP-4 i MSTN do wymagań użytkownika

moduł MTS-6 moduł transmisji szeregowej RS-485 do komunikacji z obiektami terenowymi, CPU80C552, 6 dwukierunkowych wejść/wyjść RS- 485, 2xCAN/RS-485, 2xI2C, obudowa instalacyjna szer. 9M, zasilanie 5VDC
moduł MKP-Iac moduł progowej kontroli przekroczenia wartości prądu przemiennego 230V, wbudowany bocznik 10W, obudowa instalacyjna szer. 2M
moduł MKP-Udc moduł progowej kontroli i sygnalizacji obniżenia napięcia stałego 220V próg sygnalizacji 187V, obudowa instalacyjna szer. 2M
moduł MKP-Uac

moduł progowej kontroli i sygnalizacji obniżenia napięcia przemiennego 230V, próg sygnalizacji 195V, obudowa instalacyjna szer. 2M

moduł MPE

moduł przekaźnika elektroniczego pośredniczącego (250VAC/DC,100mA) pozwalającego separować galwanicznie uwspólnione wejścia meldunkowe w module MKO-16, obudowa instalacyjna szer. 1M

moduł MPU, MPI moduły 1-kanałowego przetwornika "napięcie-prąd" oraz "prąd- prąd", służące do uzyskiwania pętli prądowej 4-20mA jako sygnału wyjściowego z każdego typu sondy LEM-a (poprzez moduły MDR), obudowa instalacyjna szer. 2M
moduł MLED moduł 4-cyfrowego wyświetlacza LED wys. cyfry 25mm, kolor zielony, CPU87C751, 2xI2C, obudowa otwarta do montażu na płycie czołowej, zasilanie 5VDC

 

Moduły MKP oraz MPE współpracują z modułem MKO-16, MSK-4/8 oraz MST-N.

Moduły MPU, MPI oraz MDR wspólpracują z modułami MPP-4 oraz MSTN.

Do jednego modułu MST lub MST-N(T) można podłączyć 4 moduły MKO-16, 4 moduły MSO-8, 4 moduły MPN-4, 4 moduły MPP-4, 4 moduły MSK4/8, 1 moduł MKW, 1 moduł MWG oraz 1 moduł MTS-6 (po magistrali I2C).

Konstrukcja listew zaciskowych pozwala podłączać przewody o przekroju do 1,5 mm2.

Większość modułów przystosowana jest do montażu na typowej listwie TS-35 (TH-35), jedynym wyjątkiem są moduły MWG i MLED mocowane bezpośrednio do płyty czołowej. Wszystkie moduły ( z wyjątkiem zasilaczy) są przystosowane do zasilania napięciem 5VDC, a pobory prądów wahają się od 0,1 do 0,8A.

Wszystkie moduły przystosowane są do pracy w zakresie temperatur od -20 do +50 oC, z wyjątkiem modułów MKW i MWG z wyświetlaczami LCD, gdzie dolna granica temperatury wynosi 0 oC. Dla zastosowań zewnętrznych moduły typu MKW mogą być wyposażone w fluorescencyjne wyświetlacze typu VFD z zakresem temperatur rozszerzonym do -40 do + 85 oC. W praktyce zestawy modułów są zazwyczaj instalowane w stalowych obudowach ekranujących, wewnątrz których łatwo utrzymać żądany zakres temperatur, szczególnie w warunkach pracy ciągłej. 

Na dostarczone urządzenia udzielana jest 24-miesięczna gwarancja.

Przykłady zastosowań:

Kompletna automatyka mikroprocesorowa na magistrali CAN-BUS dla rozdzielni 3kV DC, 15kV AC, potrzeb własnych 220V DC oraz 230V AC a także sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej dla 4 podstacji trakcyjnych na linii E30 (odcinek Węgliniec-Legnica)

Sterownik pomocniczy na podstacji trakcyjnej nadzorujący pracę rozdzielni RZ i RS wraz z kontrolą sygnałów z zabezpieczeń podnapięciowych i ziemnozwarciowych, z systemu przeciwpożarowego i przeciwwłamaniowego, a także współpracujący z licznikami energii elektrycznej na liniach zasilających 15kV (1 podstacja trakcyjna PKP w okolicach Żywca, 1 podstacja kontenerowa z 1-stopniową transformacją z 110kV/3kV na linii Warszawa-Poznań, 7 podstacji trakcyjnych PKP na "linii węglowej" Śląsk-Porty, 1 podstacja trakcyjna na linii E30 w rejonie Przemyśla
Konwerter typu FT - przeznaczony do podłączenia do podstacyjnej magistrali informatycznej CAN-BUS urządzeń automatyki filtra zasilania 3kV DC (filtr po prostowniku). Pozwala on na przekazywanie do do podwójnej magistrali CAN-BUS meldunków wytwarzanych przez lokalny sterownik automatyki filtra oraz przyjmowanie z magistrali CAN-BUS poleceń przewidzianych do wykonania przez sterowniki lokalne (podstacja kontenerowa z 1-stopniową transformacją z 110kV/3kV na linii Warszawa-Poznań).

Konwerter i koncentrator sygnałowy CAN stanowiący wyposażenie szaf typu TC-SSO sterujących odłącznikami sieci trakcyjnej w podstacjach trakcyjnych PKP i tramwajowych, szaf SKP pracujących jako sterownik komunikacyjny podstacji (łączący system informatyczny podstacji pracujący na sieci CAN z kanałami łączności zdalnego sterowania).

Mikroprocesorowy koncentrator sygnałów typu MKR przeznaczony jest do zdalnego nadzoru pracy zabezpieczeń łukoochronnych w rozdzielnicy energetycznej typu ENO II. Wyposażony jest w wyświetlacz LCD, na którym pokazywana jest informacja o prawidłowej pracy zabezpieczeń, lub numer pola rozdzielnicy w której zadziałał lub uległ uszkodzeniu układ zabezpieczenia łukoochronnego.
Mikroprocesorowy system uzależnionego wyłączania wyłączników szybkich typuEUU na podstacjach trakcyjnych PKP w chwili obecnej nie przewidzianych do zdalnego sterowania oraz w kabinach sekcyjnych.

Mikroprocesorowy system ogrzewania składów wagonów osobowych typu MSOW na stacjach postojowych PKP (Przemyśl-Bakończyce, Warszawa-Grochów, Szczecin Zaleskie Łęgi, Częstochowa) pracujący z wykorzystaniem podwójnej sieci CAN (terminale przytorowe oraz wyposażenie kontenerów grzewczych, rozdzielni i stanowisk operatorskich).

Mikroprocesorowy system obsługi punktów zlewnych dla oczyszczalni ścieków (oczyszczalnie w Augustowie, Węgrowie, Pankach, Ciasnej i Koszęcinie (k. Częstochowy).

 

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: