jesteś tu: Produkty dla kolejnictwa > Automatyka trakcyjna > Sterownik rozdzielnicy potrzeb własnych SPW-3

Sterownik rozdzielnicy potrzeb własnych SPW-3

Przeznaczony jest do zdalnego nadzoru automatyki rozdzielni potrzeb własnych kolejowej podstacji trakcyjnej. Sterownik ten jest częścią systemu inteligencji rozproszonej, sterującego pracą podstacji trakcyjnej, wykorzystującego podwójną magistrala CAN-Bus/RS485 i pozwala na realizację następujących funkcji:

  • obsługa automatyki SZR, 

  • obsługa wszystkich pozostałych urządzeń i systemów podstacji (prostownik i bateria akumulatorów, ochrona przeciwpożarowa, ochrona przeciwwłamaniowa

  • wysyłanie i odbieranie informacji za pośrednictwem magistrali CAN-Bus/RS485;
    sterowanie optyczną sygnalizacją zakłóceń w rozdzielni potrzeb własnych.

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: