jesteś tu: Produkty dla kolejnictwa > MSOW Systemy Ogrzewania Wagonów

Systemy ogrzewania składów wagonów na kolejowych stacjach postojowych

Składy wagonów osobowych stojące na stacjach postojowych i oczekujące na podłączenie do lokomotywy muszą mieć możliwość podłączenia do instalacji zasilania ogrzewania elektrycznego z trzech względów:

  • podgrzanie wagonów przed wyjazdem składu na stację (zimą)

  • wychłodzenie wagonów z instalacjami klimatyzacyjnymi (latem)

  • dokonanie prób technicznych układów ogrzewania i klimatyzacji

Przytorowy terminal ogrzewania składów wagonów

Urządzenie przeznaczone jest do obsługi torowego punktu grzejnego stanowiska ogrzewania składów wagonów na stacjach postojowych. Stanowi ono fragment kompletnego systemu ogrzewania składów wagonów na stacjach postojowych, opracowanego przez PWP NEEL Sp. z o.o. i oferowanego przez PKRE S.A. Warszawa.

Jest wersją rozwojową urządzenia zainstalowanego i eksploato-wanego od kilku lat na stacji postojowej Przemyśl-Bakończyce.

Przystosowane jest do współpracy z siecią transmisji danych typu CANBUS, a poprzez tą sieć, z urządzeniami automatyki kontenera grzewczego. Do identyfikacji personelu obsługi użyto pastylkowe identyfikatory typu Dallas.

Wygodna obsługa, najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności, odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne to podstawowe cechy przedstawionego urządzenia. Na czytelnym wyświetlaczu wyświetlane są wszystkie informacje niezbędne do komfortowej i bezpiecznej obsługi, w tym również wyniki aktualnych pomiarów prądu pobieranego przez ogrzewany skład wagonów.

Automatyka rozdzielni ogrzewania wagonów

Oferujemy dostawy mikroprocesorowej automatyki rozdzielni średnich i wysokich napięć i dla potrzeb systemów ogrzewania składów wagonów na stacjach postojowych. Proponowane urządzenia mogą sterować pracą pól zasilających 1kV, 1,5kV, 3kV, 15kV oraz 25kV, pól liniowych oraz sprzęgłowych. Automatyka przystosowana jest do pracy na podwójnej magistrali CANBUS/RS485 i może być instalowana w rozdzielniach kontenerowych jak i budynkowych. Nadzorowana i sterowana jest praca wyłączników szybkich, styczników mocy, rozłączników i odłączników sekcyjnych. Wyniki pomiarów napięć i prądów pokazywane są na wielkogabarytowych wyświetlaczach umieszczonych w poszczególnych polach rozdzielni, a całość informacji o stanie systemu wyświetlana jest na monitorze dyspozytora ogrzewania.

Wdrożenia - stacje postojowe PKP:
Przemyśl-Bakończyce
Szczecin Zaleskie-Łęgi
Warszawa-Grochów
Częstochowa

 

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: